ZBC's en expertise centra's

Onze adviseurs werkzaam in de curatieve sector, met name voor onze opdrachtgevers in de omgeving van Zelfstandig Behandelcentra en expertisecentra, zijn gespecialiseerd in de volgende aandachtsgebieden:

 • Opstellen ondernemingsplan inclusief waardepropositie voor potentiële investeerders.
 • Doorvertaling waardepropositie naar een innovatief zorgproducten-portfolio.
 • Uitwerken marktpositionering op basis van SWOT-analyse, benchmarking en concurrentieanalyses.
 • Ontwerp, ontwikkeling en implementatie landelijk Elektronisch Patiënten Dossier voor 24 revalidatie-instellingen in Nederland.
 • Inventarisatie en initiëren mogelijke samenwerkingspartners en indien gewenst fusiebegeleiding.
 • Het ontwikkelen- en werkbaar maken van het medisch beleidsplan.
 • Ondersteuning bij inrichting juridische structuur voor joint-ventures en fusiepartners.
 • Oprichting stichting en aanvraag vergunning en toelating.
 • Opstellen financieel plan, inclusief investering- en exploitatiebegrotingen. 
 • Adviseren aangaande de beloningstructuur richting participerende maatschappen en medisch specialisten.
 • Onderhandelen met zorgverzekeraar.
 • Opstellen marketingstrategie, incl. website, ontwerp logo en huisstijl.
 • Inventarisatie benodigde investeringen t.b.v. de inrichting voor alle betrokken disciplines en de daarbij behorende medische apparatuur en inrichtingskenmerken. 
 • Advies bij huisvesting en ICT. 
 • Teamcoaching en counseling vakgroepen, maatschappen en zorgteams.
 • Werving- en selectie van zorgprofessionals.

Referenties

Kinderbuik