Financiële Services en Sociale Zekerheid

Onze business consultants in de sector Financiële services en Sociale Zekerheid hebben zich gespecialiseerd in de volgende aandachtsgebieden:

  • Interimmanagement op het terrein van bedrijfsvoering en ICT t.b.v. zorgverzekeraars, pensioenfondsen, UWV en CWI.
  • Specialistische advisering op het terrein van pensioenen en het management van veranderprogramma’s in deze omgeving.
  • Specialistische advisering op het terrein van fraudebestrijding.
  • Het begeleiden van aanbestedingstrajecten, onderhandelen en het aansturen van leveranciers.
  • Het ontwerpen en implementeren van grootschalige ICT veranderprogramma’s op het terrein van backoffice-integraties, systeemmigraties, opzet shared servicecentra en professionalisering ICT functies. 
  • Het aansturen en begeleiden van aanbestedingstrajecten in de omgeving van leerwerkbedrijven.
  • Specialistische advisering op het terrein van pre-employmentonderzoeken en CV-screening als onderdeel van het HRM-beleid.

Referenties