Langdurige Zorg

Onze adviseurs werkzaam in de sector Langdurige Zorg zijn gespecialiseerd in de volgende aandachtsgebieden:

 • Strategieadvisering directieleden en management m.b.t. de ontwikkeling van de marketing- en business development strategie.
 • Inventariseren nieuwe kansen in de markt als gevolg van gewijzigde wetgeving en ontwikkelingen in het AWBZ-financieringsstelsel van de Langdurige Zorg.
 • Ondersteuning bij de opzet en inrichting van excellentiecentra in samenwerking met ketenpartners.
 • Ontwikkeling vernieuwende zorgpaden waarbij innovatieve zorgconcepten en gebruik van E-health methodieken centraal staan.
 • Ontwikkelen innovatieve zorgconcepten op het terrein van thuiszorg en extramurale zorgverlening.
 • Interim-management Regiodirectie van een landelijke organisatie binnen de gehandicaptenzorg; 
 • Advisering op het terrein van de AWBZ financiering, de gehele keten van indicatiestelling tot en met zorglevering; 
 • Begeleiding ontwikkeling van Elektronische Cliënten Dossiers, die de primaire zorgprocessen en ondersteunende bedrijfsprocessen ondersteunt van de klantorganisatie;
 • Expertise advisering op het terrein van informatiemanagement en het bereiken van gemoderniseerde processen met adequate ICT-ondersteuning.
 • Ondersteuning bij verandermanagement trajecten, teneinde een omschakeling te realiseren van ‘taakgericht naar resultaatgericht werken’. 
 • Het realiseren van verbeterprojecten op het terrein van beheer, logistiek, processen en dossiers. 

Referenties