Medewerkers Oude Gracht Groep

Directie

Herman van der Weide

Bestuursadviseur

Telefoon (werk)
Telefoon (mobiel)
Bezoekadres
Koninginnegracht 19
2514 AB 's-Gravenhage

De uitdaging is niet zozeer de omgeving naar je hand te zetten, maar eerder om in een voortdurende samenspraak met de buitenwereld te ontdekken wat van betekenis is en vervolgens het handelen van de organisatie daarnaar te richten.

Partners

Hans de Goeij

Bestuursadviseur

Telefoon (werk)
Bezoekadres
Koninginnegracht 19
2514 AB 's-Gravenhage

Binnen de Oude Grachtgroep ben ik als partner werkzaam als breed inzetbare bestuursadviseur voor opdrachtgevers en help ik zo organisaties om van "A via C naar B of van A naar B te komen". 
Deze slagzin geeft veel ruimte aan het beeld dat, om van A naar B te komen, soms een tussenstap C nodig is om het doel sneller, beter, gemotiveerder en vooral ook enthousiaster te bereiken. 

In mijn werkzaamheden als bestuursadviseur ben ik vooral actief op thema's beleidsvorming, besturing, operationalisering en toezicht binnen 
-de gezondheidszorg in smalle én brede zin
-idem het onderwijs
-innovatie 
-en onderzoek(sagendering).

Marika Marku

Eindredacteur VOZ

Telefoon (werk)
Telefoon (mobiel)
Bezoekadres
Koninginnegracht 19
2514 AB 's-Gravenhage

Dedicated to the task, committed to achieve the best results in close collaboration with the client.

Arvid Smits

Management Consultant

Telefoon (werk)
Telefoon (mobiel)
Bezoekadres
Koninginnegracht 19
2514 AB 's-Gravenhage

Arvid Smits heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een ervaren management consultant en projectmanager. Na zijn studie Medische Informatie heeft hij veel ervaring opgedaan op het terrein van implementatietrajecten van automatisering- en businessoplossingen, interim-management en organisatieveranderingen.

In zijn rol als projectmanager stelt hij in nauwe samenwerking met de klant vast welke elementen binnen een bepaald vraagstuk opgenomen moeten worden en welke werkwijze het meest effectief is om de gestelde doelstellingen te realiseren. Creativiteit en enthousiasme gevoed door kennis en kunde op het gebied van business en ICT zijn hierbij belangrijke drijfkrachten.

Account Manager

Frank Mulder

Account Manager

Telefoon (werk)
Bezoekadres
Koninginnegracht 19
2514 AB 's-Gravenhage

Bestuursadviseurs

Jan Peter Jansen van Galen

Bestuursadviseur

Telefoon (werk)
Bezoekadres
Koninginnegracht 19
2514 AB 's-Gravenhage

Ton Hanselaar

Bestuursadviseur

Telefoon (werk)
Bezoekadres
Koninginnegracht 19
2514 AB 's-Gravenhage

Harrie van Leeuwen

Bestuursadviseur

Telefoon (werk)
Bezoekadres
Koninginnegracht 19
2514 AB 's-Gravenhage

John Roord

Bestuursadviseur

Telefoon (werk)
Bezoekadres
Koninginnegracht 19
2514 AB 's-Gravenhage

Beschikbaar voor interim management; adviezen mbt gezondheidszorg; lezingen op het terrein van infectieziekten en vaccinologie.

Dirk Jan Verbeek

Bestuursadviseur

Telefoon (werk)
Bezoekadres
Koninginnegracht 19
2514 AB 's-Gravenhage

Management Consultants

Arlinke Bokhorst

Management Consultant

Telefoon (werk)
Bezoekadres
Koninginnegracht 19
2514 AB 's-Gravenhage

Piet Kroon

Management Consultant

Telefoon (werk)
Telefoon (mobiel)
Bezoekadres
Koninginnegracht 19
2514 AB 's-Gravenhage

Entrepreneurial physician, creative, project and people manager with hands on mentality. Likes to start new activities. At his best in a pioneer stage of an undertaking. Can act in a commercial and non profit environment. Experienced in developing and performing educational activities for top professionals. Is a good communicator.

Specialties: Creative,out of the box thinker, internationally oriented, developing new products and services, open new markets.

Jelle van der Schaaf

Management Consultant

Telefoon (werk)
Telefoon (mobiel)
Bezoekadres
Koninginnegracht 19
2514 AB 's-Gravenhage

Dick Spreeuwers

Management Consultant

Telefoon (werk)
Telefoon (mobiel)
Bezoekadres
Koninginnegracht 19
2514 AB 's-Gravenhage

Experience:
Occupational physician, management and entrepreneur
Occupational diseases expert
Clinical occupational medicine
Goals:
- new ventures in health and technology
- innovation in occupational health and safety
- international consultancy, education and training

Lynn van der Noord

Management Consultant

Telefoon (werk)
Bezoekadres
Koninginnegracht 19
2514 AB 's-Gravenhage

Rowena van Waveren

Management Consultant

Telefoon (werk)
Bezoekadres
Koninginnegracht 19
2514 AB 's-Gravenhage

Giovanni Trustfull

Management Consultant

Telefoon (werk)
Bezoekadres
Koninginnegracht 19
2514 AB 's-Gravenhage

Office

Wera de Joode

Office Manager

Telefoon (werk)
Bezoekadres
Koninginnegracht 19
2514 AB 's-Gravenhage