Openbare Gezondheidszorg

Onze adviseurs werkzaam in de sector Openbare Gezondheidzorg zijn gespecialiseerd in de volgende aandachtsgebieden:
 • Bestuurlijke- en strategische advisering;
 • Inventariseren nieuwe kansen in de markt als gevolg van gewijzigde wetgeving en ontwikkelingen in het financieringsstelsel van de zorg.
 • Opzetten landelijke marketingcampagnes voor het marktgerichte productenaanbod.
 • Specialistische advisering op het terrein van landelijke vaccinatiecampagnes en als programmamanager het opstellen van landelijke draaiboeken voor massavaccinaties.
 • Ontwikkeling van Landelijke Elektronische Patiënten Dossiers (EPD), die de primaire zorgprocessen en ondersteunende bedrijfsprocessen ondersteunt van de klantorganisatie, zoals het ontwerp en ontwikkeling van het landelijk EPD voor de Medische Opvang Asielzoekers (MOA).
 • Als programmamanager bedrijfsbreed implementeren van wijzigingen in de wet & regelgeving zoals de invoering van het Burger Service Nummer, de Basisregistratie Personen (GBA) en identificatie.
 • Expertise advisering op het terrein van Informatiemanagement en haalbaarheidsonderzoeken m.b.t. de mogelijkheden van landelijke ICT datawarehousing.
 • Expertise advisering op het terrein van de invoering Landelijk EPD in de zorg.
 • Het leveren van interim- en programmamanagement op het terrein van Jeugd Gezondheidszorg, Bedrijfsvoering, Informatiemanagement en HRM.
 • Specialistische advisering op het gebied van Jeugd Gezondheidszorg.
 • Expertadvisering op het terrein van HRM, functieprofilering & assessments.

Referenties

ggd

ggda

ggdr

ggdhh

ggdz

ggdh

ggd

ggdl

rivm

ggdk

gggd

nmt