Interimmanagement

De wereld van vandaag staat bol van dynamiek en stelt continue hoge eisen aan het anticiperend vermogen van bedrijven en organisaties. Hierdoor ontstaan regelmatig situaties waarbij tijdelijke versterking van het managementteam of de inbreng van externe deskundigheid gewenst is. Het leiden van een organisatie, zeker ten tijde van veranderingen, vraagt om gedegen kennis en ervaring.

De interim managers van De Oude Gracht Groep zijn ervaren professionals met een stevig trackrecord bij grote en middelgrote organisaties in het bedrijfsleven en de non-profit sector. Zij zijn niet alleen in staat een organisatie op een professionele wijze te leiden, maar waar nodig ook de gewenste veranderingen te initiëren en middels een duidelijk verbeterprogramma te realiseren. Door hun ruime ervaring bij diverse opdrachtgevers kennen zij de regels van het politieke spel en beschikken zij over een uitgebreid netwerk. Kenmerkend voor de interim managers van De Oude Gracht Groep is hun visie, daadkracht, pragmatiek, samenwerking en flexibiliteit. 

De Oude Gracht Groep interim managers worden ingezet in de volgende situaties: 

  • Veranderingsmanagement
  • Turn-around management
  • Crisismanagement 
  • Overbruggingsmanagement 
  • Project/Programmamanagement