Overheid & Publieke sector

Onze ervaren adviseurs in de sector overheid hebben zich gespecialiseerd in de volgende aandachtsgebieden:

 • Ontwikkeling herpositioneringscenario’s bekostigingsthematieken t.b.v. onze opdrachtgevers Ministeries VWS en OCW. 
 • Strategisch onderzoek naar effectiviteit rampenbestrijding Nederland in het kader van de GHOR. 
 • Onderzoek naar integratie van overheidsafdelingen in de GHOR-omgeving. 
 • Specialistische advisering op het terrein van landelijke vaccinatiecampagnes en als programmamanager het opstellen van landelijke draaiboeken voor massavaccinaties. 
 • Het uitwerken van de implementatiestrategieën op het terrein van landelijk vaccinatiebeleid, de benodigde bestuurlijke structuren en logistieke elementen voor verschillende uitvoeringsscenario’s. 
 • Het uitwerken van de juridische aspecten bij landelijke vaccinatiecampagnes, waaronder de eventuele aansprakelijkheidsverdeling over de ketenpartijen heen. 
 • Strategische advisering en fusiebegeleiding t.b.v. gemeentelijke instellingen. 
 • Interimmanagement en verandermanagement binnen gemeenten. 
 • Ontwerp en inrichting vernieuwde Informatie- en Automatiseringsorganisatie (binnen Provincie Zuid-Holland). 
 • Opstellen visiedocument m.b.t. landelijke vernieuwingen in het zorgonderwijs (vanuit opdrachtgever Provincie Noord-Brabant en Brabant Medical School). 
 • Doorvertalen visiedocument t.b.v. de innovatie van het landelijke zorgonderwijs naar een meerjaren innovatieprogramma, bestaande uit verschillende programmalijnen. Acceptatie van voorgestelde vernieuwingen door de ministeries VWS en OCW. 

 

Referenties