Farmacie

Onze adviseurs gespecialiseerd in de sector Farmacie en Medische Biotechnologie zijn gespecialiseerd in de volgende aandachtsgebieden:
 • Strategieadvisering Raden van Bestuur, directieleden en management van farmaceutische organisaties m.b.t. de ontwikkeling van de marketing- en business development strategie.
 • Coachen en counseling leden Raad van Bestuur, directie of MT.
 • Ontwikkeling van nieuwe Corporate Identity en internationale huisstijl, branding en begeleiden van brainstormsessies.
 • Inventariseren nieuwe kansen in de markt als gevolg van gewijzigde wetgeving en ontwikkelingen in het financieringsstelsel van de zorg;
 • Interim-management op het gebied van marketing, business development, medical management en productmanagement.
 • Specialistische advisering op het terrein van financieringssystematiek en opstellen van business cases.
 • Onderhandelingen met zorgverzekeraars.
 • Analyse en strategie bepalen voor digitale communicatie en kennismanagement.
 • Opzetten en coördineren van internationaal onderzoek middels digitale enquiry;
 • Coördinatie en contentmanagement van maandelijks uitgave van digitale e-news (internationale verspreiding).
 • Begeleiden, art directie en productie van diverse productbrochures, beurzen en incentives, wereldwijd in 15 verschillende talen.
 • Ontwikkelen van extra- en intranetapplicaties en projectmanagement bij de ontwikkeling van websites met een productendatabase.
De Oude Gracht Groep is tevens strategisch partner van Biofarmind, de belangenvereniging voor de Biotech, Farmaceutische en Life-science industrie, kortweg, de Medisch Biotechnologische industrie in Nederland.

Referenties

sp

roc

gsk

biofarmind

sakura

lilly

not

mer

hae

genz

Novartis