Werving

De Oude Gracht Groep en Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit zien marketing en branding van uw organisatie als integrale onderdelen van het wervingsproces en verweeft als van nature deze aspecten in haar uitgebreide dienstverlening. Wij zijn ons er terdege bewust van dat er een grote invloed uitgaat van wervingsacties en -procedures op potentieel personeel. Het juiste gebruik van taal is hierbij een kernbegrip. Een wervingsadvertentie die bijvoorbeeld levendig van aard is opgesteld aan de hand van concreet taalgebruik zal de aandacht trekken van een bepaalde doelgroep. 

Maar ook zaken als tijdsplanning, schriftelijke- en telefonische afhandeling van uw wervingsacties kunnen zowel een positieve- als negatieve invloed hebben op sollicitanten. Wij dragen er zorg voor dat de invloed van dergelijke acties en procedures u juist helpen bij het creëren van het juiste imago wat u aanhangt en dat u naar de buitenwereld wilt communiceren.

Naast het vraagstuk wie wilt u werven, zijn er velerlei andere zaken in het wervingsproces van belang. Wanneer wilt u werven? Met welke boodschap? Welke sfeer wilt u uitstralen? Welke kanalen en media gebruikt u? Dient u rekening te houden met diversiteit? Met al deze en andere vragen, kunnen wij u van dienst zijn. Wij ondersteunen u in het gehele wervingsproces; van het opzetten van wervingscampagnes tot het ontwikkelen van een wervingsconcept, en het ondernemen van snelle en adequate acties.