Werken bij OGG

De Oude Gracht Groep is in 2003 gestart op basis van de overtuiging, dat organisaties van de toekomst met anders gerichte (nadrukkelijk oog voor de omgeving waar de organisatie werkzaam is) professionals werkt. De Oude Gracht Groep heeft vanuit haar visie op de organisatie van morgen een aantal kenmerken geïdentificeerd, waarop OGG als organisatie gefundeerd is. Deze kenmerken luiden als volgt:

 • In vrijheid de individuele ambitie, kennis en kunde inzetten voor de klant en de eigen organisatie. 
 • De organisatiefilosofie hanteren dat de eigen organisatie bestaat uit individuen met een eigen bijzondere kijk op het leven en daarmee ook het werk. Deze unieke benadering wordt zoveel mogelijk gestimuleerd, want klanten verdienen bijzondere toegevoegde waarde.
 • Overtuigd zijn dat mensen datgene het beste kunnen waar zij de meeste plezier aan beleven. Unieke ideeën worden daarom omarmd en zoveel mogelijk vanuit OGG gefaciliteerd in de realisatie.
 • Vanuit deze vrijheid, unieke benadering van het leven en werk en met plezier betrokkenheid tonen en ervaren bij het leveren van toegevoegde waarde bij de klant.

Kerncompetenties OGG professional

OGG begrijpt dat bij het stimuleren van de organisatiekracht van haar klanten een standaardbenadering of –aanpak niet werkt. Elke klant wil begrip en inzicht herkennen bij de professional voor de eigen unieke situatie. OGG professionals dienen daarvoor een set aan competenties te bezitten, die een maatwerkondersteuning van de klant mogelijk maken. 

Vanuit de OGG filosofie afgeleid luiden deze competenties als volgt:

 • Inlevingsvermogen
 • Creatief
 • Visie op werkbare oplossingen
 • Integer en authentiek
 • Teamspeler
 • Denken vanuit kansen en krachten van mensen
 • Resultaatgericht
 • Selfstarter