Visie OGG

De adviseurs van de Oude Gracht Groep werken volgens een geheel eigen visie op organiseren en op hoe ondernemingen en instellingen succesvol kunnen zijn. Deze visie is ingegeven vanuit de gedachte dat organisaties steeds de neiging hebben om - na een succesvolle periode - de focus van externe- op interne processen te leggen. Wij sporen organisaties aan om tot meer gerichte wisselwerking met de omgeving te komen. Organisaties tonen zich anders te veel als een gesloten systeem dat zichzelf voortdurend bevestigt. De levensvatbaarheid van een organisatie moet niet gezocht worden in een gesloten raderwerk van anonieme formatieplaatsen, maar in een continue wisselwerking met de buitenwereld.

De uitdaging is niet zozeer de omgeving naar je hand te zetten, maar eerder om in een voortdurende samenspraak met de buitenwereld te ontdekken wat van betekenis is en vervolgens het handelen van de organisatie daarnaar te richten.

Wij zetten ons in voor het succes van onze klanten door hen te helpen hun prestaties te verbeteren en meer uit hun organisatie te halen. Het samen met onze klanten ontwikkelen van een visie en deze om te zetten in tastbare resultaten vormt voor ons een continue bron van inspiratie en plezier.