Strategie

De Oude Gracht Groep ondersteunt haar klanten bij het definiëren, uitwerken en implementeren van een toekomstbestendige visie, missie en strategie. Op deze wijze dragen wij op een zichtbare en meetbare manier bij aan een verbeterde concurrentiepositie van onze klanten. Het accent daarbij ligt dan vanzelfsprekend op het creëren van nieuwe mogelijkheden op het terrein van innovatieve diensten- en productenontwikkeling, de strategische marketing van de toegevoegde waarde, het verbinden met partners in de markt, de verbeterde toepassing van informatie- en communicatietechnologie en de investering in Human Capital. 

Waar vele management- en adviesbureaus hun opdracht als afgerond zien bij het geven van een advies begint voor De Oude Gracht Groep dan de echte uitdaging: het omzetten van dit advies in tastbare resultaten. Samen met de klant wordt een implementatieprogramma uitgewerkt, waarbij een gezamenlijk invulling wordt gegeven aan de programma organisatie. De Oude Gracht Groep´s toegevoegde waarde hierbij is de bewezen ervaring om complexe en multidisciplinaire programma organisaties aan te sturen. Veelal gaat het hierbij niet alleen om het op gestructureerde wijze aansturen van een portfolio van elkaar afhankelijke projecten, maar behoren ook organisatorische en procesveranderingen tot de primaire aandachtsgebieden. Waar nodig wordt de ontbrekende expertise ingebracht door inzet van De Oude Gracht Groep professionals. 

Onze strategieadviseurs met jarenlange ervaring in o.a. de sectoren Zorg, Overheid en financiële services hebben zich op het terrein van strategieontwikkeling gespecialiseerd in de volgende aandachtsgebieden:

Verrichte werkzaamheden bij klanten en opdrachtgevers bij de bovengenoemde sectoren omvatten:

  • Het omzetten van de waardepropositie van onze opdrachtgevers naar een realistisch en toekomstbestendig business- of ondernemingsplan. 
  • Het opstellen van business cases en haalbaarheidsonderzoeken voor nieuwe diensten, producten of samenwerkingsinitiatieven. 
  • Het definiëren van de gewenste marktpositionering en marketingstrategieën op basis van een SWOT-analyse, benchmarking en concurrentieanalyses.
  • Het definiëren van strategische opties en scenario-ontwikkeling. 
  • Het ontwikkelen van de gewenste business development strategie.
  • Het uitvoeren van stakeholderanalyses m.b.t. de klanten van onze opdrachtgevers.