Missie OGG

De Oude Gracht Groep creëert waarde. Dit doet zij voor haar klanten, medewerkers, partners in het veld en de Nederlandse samenleving. 

Daarbij beseft OGG dat succesvol ondernemen en duurzaam organiseren gebaseerd is op een paradox: 

  • Duurzaamheid vanwege continue en bewust in gang gezette verandering. 
  • Stabiliteit door koersvaste besturing onder alle omstandigheden.
  • De succesvolle onderneming gaat er niet vanuit dat de wereld zich gedraagt zoals de onderneming dat wil. De succesvolle onderneming beseft dat diens bestaansrecht wordt gedefinieerd door de mate waarin de organisatie de steeds veranderende kansen in de wereld weet om te zetten naar vernieuwde toegevoegde waarde. 

OGG werkt vanuit de filosofie Kracht, Vertrouwen en Ondernemerschap.

De waarde die OGG wil creëren is dat OGG klanten en professionals werken aan toegenomen kracht en vertrouwen, om het eigen ondernemerschap blijvend te ontwikkelen en succesvol in de markt te zetten.