Markten & Sectoren

De managers en consultants binnen de Oude Gracht Groep hebben zich op de genoemde vakgebieden verder ontwikkeld in verschillende sectoren. De OGG professionals die vanuit hun sectorspecifiek opgebouwde ervaring hun expertise inzetten voor de klant, doen dat vanuit een jarenlange ervaring in de betreffende sector.

De sectoren waarbinnen de verschillende adviseurs van de Oude Gracht Groep werkzaam zijn, luiden als volgt:

  • Ziekenhuizen
  • Openbare Gezondheidszorg
  • Overheid
  • Farmacie
  • Langdurige Zorg
  • ZBC’s en expertise centra’s
  • Financiele Services
  • Sociale Zekerheid
  • OGG Initiatieven