Welkom op de Oude Gracht Groep website

Een strategisch adviesbureau gestoeld op een ondernemend fundament

De Oude Gracht Groep is een organisatieadviesbureau, dat zich richt op de disciplines bestuur, visie- en strategieontwikkeling, interim- en programmamanagement, marketing, ICT en HRM.

De ervaring van onze bestuursadviseurs, managers en business consultants wordt in een breed scala van markten en sectoren geïmplementeerd, zoals de Zorg, Overheid, Finance & Sociale zekerheid. De missie van de Oude Gracht Groep is het creëren van waarde in de meest ruime zin van het woord. Het creëren van toegevoegde waarde voor onze klanten, medewerkers, partners in het veld en de Nederlandse samenleving. De wijze waarop wij waarde creëren is echter net zo belangrijk als de kwaliteit van de geleverde dienst. OGG managers en adviseurs werken vanuit authenticiteit, integriteit en betrokkenheid, waarbij de klant altijd centraal staat.

VOZ Magazine

VOZ Magazine is een vakblad voor ondernemende mensen in de zorgsector

VOZ magazine is een onderdeel van de Oude Gracht Groep