Bestuur

In de praktijk blijkt dat bedrijven, instellingen en overheden op een riskante manier te veel met de eigen processen en organisatie bezig zijn. Zij stellen hun organisatie centraal en willen de buitenwereld inrichten naar een model dat ze binnen de organisatie gemaakt hebben. Niettemin zijn er ook organisaties die juist alleen maar extern kijken en bezig zijn met bijvoorbeeld het opkopen van andere bedrijven. Alle ogen zijn dan gericht op het verwerven van marktaandeel en niet op de mogelijke effecten voor de organisatie. Het gevolg is veelal dat het management het contact met de eigen mensen verliest. Om tot blijvend succes te komen is het nodig dat de dialoog met de omgeving en de samenleving continue gevoerd wordt vanuit het besef dat de interne organisatie daar faciliterend bij is. 

Het bestuur van organisaties dient met visie en durf telkens deze dialoog met de omgeving te blijven voeren en op basis van een toekomstbestendig beleid medewerkers te ondersteunen bij het realiseren en borgen van de toegevoegde waarde van de organisatie.

Onze bestuursadviseurs met jarenlange ervaring in o.a. de sectoren Zorg, Overheid en Financiële services hebben zich op het terrein van Bestuur & Management gespecialiseerd in de volgende aandachtsgebieden:

Verrichte werkzaamheden bij klanten en opdrachtgevers bij de bovengenoemde sectoren omvatten:

  • Strategieadvisering Raden van Bestuur, directieleden en management van organisaties op het gebied van ontwikkeling ‘Corporate Identity’.
  • Het ontwikkelen van visie, missie en de daaruit voortvloeiende waardepropositie voor de klanten van onze opdrachtgevers.
  • Ondersteuning bij doorvertaling van visie en missie naar het opstellen van een meerjarenbeleidspanning, inclusief investeringsbegroting en financiële prognoses.
  • Coachen en counseling leden Raad van Bestuur, directie of MT.
  • Begeleiding bij fusie- en joint-venture trajecten, inclusief inrichting van de juridische structuur.
  • Inventariseren nieuwe kansen in de markt als gevolg van gewijzigde wetgeving en ontwikkelingen in het financieringsstelsel.
  • Tijdige anticipatie op bedreigingen en de te nemen maatregelen als gevolg van bovengenoemde stelselwijzigingen. 
  • Heldere afbakening positionering van de organisatie in de keten.
  • Opstellen meerjaren veranderprogramma’s voor de eigen interne organisatie als gevolg van wijzigingen in de context of stelsel.